MENU

‹ Aktualności

Eksperci CZTR autorami komentarza do rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów
05.10.2018

Eksperci z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, pod redakcją mec. Piotra Trębickiego, przygotowali praktyczny komentarz do jednego z najważniejszych aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych – rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

Autorzy kompleksowo omówili wątpliwości pojawiające się w trakcie określania rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może wymagać od wykonawcy, a także dotyczące okresu ich ważności oraz form, w jakich mogą być składane.

W komentarzu znajdą Państwo opis realnych sytuacji i konkretne przykłady zachowań zamawiających i wykonawców.

W książce omówiono m.in.:

  • konieczność składania zaświadczeń o niekaralności prokurentów i członków rad nadzorczych,
  • informacje z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej,
  • dokumenty dodatkowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia,
  • prawidłowe wypełnianie JEDZ,
  • zmiany w zakresie potwierdzania opłacania podatków i składek,
  • żądanie próbek przez zamawiających,
  • obowiązek oraz odstępstwa od obowiązku tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych.

Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Opracowanie będzie przydatne zarówno dla dużych zamawiających i wykonawców działających m.in. w sektorze drogowym czy IT, jak i dla mniejszych zamawiających, dokonujących różnego typu usług zakupów.

Oficjalna premiera książki, która ukaże się nakładem wydawnictwa PRESSCOM, odbędzie się już 15 października podczas XIII Forum Przetargów Publicznych, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: