MENU

‹ Aktualności

Jak żyć po 1 października?
03.10.2018

Głównym wyzwaniem dla dystrybutorów pozostaje niezmiennie analiza wymagań i potrzeb klienta. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji. Tylko ten jeden przepis, stanowiący bezpośrednią transpozycję przepisu art. 20 ust. 1 IDD, określa nowy obowiązek dystrybutorów. Ani ustawa ani IDD nie wskazuje w jakiej formie i w jaki sposób dystrybutor ubezpieczeń powinien przeprowadzać tę analizę. Ani ustawodawca unijny, ani krajowy nie przewidział także wydania rozporządzenia wykonawczego, które precyzowałoby nowy obowiązek. Można zatem uznać, że kwestia ta nie jest na tyle problematyczna czy sporna dla ustawodawcy, aby dokładniej ją regulować. Czy aby na pewno? Dystrybutorzy mają zapewne inne zdanie na ten temat i chętnie przyjęliby jakiekolwiek wskazówki ustawodawcy jak w praktyce spełnić obowiązek w zakresie przeanalizowania potrzeb i wymagań klienta.

Nowa ustawa to nie tylko nowe obowiązki dystrybutorów ale także nowe ograniczenia i zakazy w relacjach i powiązaniach agenta i brokera. To kolejne duże wyzwanie dla pośredników ubezpieczeniowych, szczególnie w przypadku grup kapitałowych, w których istnieją zarówno spółki agencyjne, jak też spółki brokerskie. Czy takie grupy nadal mogą funkcjonować, skoro organ nadzoru, jak wskazywali jego przedstawiciele na etapie konsultacji projektu ustawy, chce wyeliminować wszelkie możliwe powiązania faktyczne i prawne pomiędzy agentami ubezpieczeniowymi i brokerami ubezpieczeniowymi? Jakie zastosować rozwiązania, by nie narazić się na naruszenie przepisów art. 25 i 30 ustawy?

Ubezpieczyciele, jako wyłączni twórcy produktu ubezpieczeniowego w polskich realiach rynkowych, muszą się natomiast zmierzyć z ustandaryzowanymi dokumentami czyli IPID. Wydaje się, że tutaj sprawa jest prosta – mamy dość rozbudowany przepis art. 8 ust. 5 i 6 ustawy, który określa treść IPID oraz bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej ustanawiające ustandaryzowany format IPID. Ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i okazuje się w praktyce, że pomimo wzoru i licznych przepisów, stworzenie IPID zgodnego z przepisami nie jest takie oczywiste. Jak zatem opracować dobry IPID?

Na te oraz inne pytania dotyczące praktycznego wdrożenia przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowiedzą podczas szkolenia „IDD – jak żyć po 1 października 2018 r. Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w działalności dystrybutorów”, na które serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o szkoleniu znajdą Państwo w załączonym pliku.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: