MENU

‹ Aktualności

SZKOLENIE: REKLAMACJE I ADR. Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń
12.03.2018

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „REKLAMACJE I ADR: Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń”. Warsztat poprowadzą eksperci prawa ubezpieczeń z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Wybrane zagadnienia, które będziemy omawiać podczas szkolenia, to:

  1. Akty prawne i akty nadzorcze regulujące obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń w zakresie reklamacji
  2. Podmioty obowiązane do rozpatrywania reklamacji: zakład ubezpieczeń, agent i broker
  3. Podmioty uprawnione do składania reklamacji do zakładu ubezpieczeń, agenta i brokera
  4. Które reklamacje musi rozpatrywać zakład ubezpieczeń, a które agent i broker?
  5. Pozycja multi-agentów w procesie rozpatrywania reklamacji klientów
  6. Czy każda skarga klienta na dystrybutora jest reklamacją? Jak je identyfikować?
  7. Odpowiedź na reklamację – kiedy i jak dystrybutor spełni wymogi ustawowe?
  8. Jakie skutki rodzi przekroczenie ustawowych terminów na rozpatrzenie reklamacji?
  9. Jak wdrożyć procedury rozpatrywania reklamacji u pośredników – praktyczne rozwiązania
  10. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów (ADR) – kto jest obowiązany je stosować?

Więcej informacji w załączonym pliku.

Rejestracja zgłoszeń: m.murach@cztr.pl

Serdecznie zapraszamy!

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: