MENU

‹ Aktualności

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz
26.02.2018

Eksperci z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, pod redakcją mec. Piotra Czubluna, przygotowali komentarz do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, stanowiący kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.Urz. UE L Nr 26, s. 19) – tzw. dyrektywa IDD.

Komentarz, który mamy nadzieję, będzie dla Państwa źródłem cennych i przydatnych informacji, zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

  • agentów ubezpieczeniowych oraz osób wykonujących czynności agencyjne w zakładzie ubezpieczeń,
  • brokerów ubezpieczeniowych,
  • prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w zakresie wykonywania działalności agencyjnej i działalności brokerskiej,
  • rejestru pośredników ubezpieczeniowych i pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
  • nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń i dystrybucją reasekuracji.

Więcej informacji na temat książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. BECK, znajdą Państwo pod wskazanym linkiem.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: