MENU

‹ Aktualności

Jak agenci ubezpieczeniowi powinni przygotować się do RODO? – odpowiada mec. Tomasz Klemt
26.02.2018

Mec. Tomasz Klemt w wywiadzie dla Insly wyjaśnia najważniejsze kwestie dotyczące obowiązków agentów i brokerów ubezpieczeniowych w świetle RODO.

Maciej Biegajewski: Panie Tomaszu, przede wszystkim odpowiedzmy sobie na jedno z podstawowych pytań – czym są dane osobowe i kiedy dochodzi do ich przetwarzania?

Tomasz Klemt: Pojęcie danych osobowych to centralne pojęcie, które wyznacza zakres zastosowania obecnej ustawy o ochronie danych osobowych jak i obowiązującego od 25 maja 2018 roku Rozporządzania w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO). Definicja danych osobowych w obu tych aktach prawnych obejmuje trzy elementy: jest to informacja (1) dotycząca osoby fizycznej (2) zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (3). Przez osobę zidentyfikowaną należy rozumieć podmiot, którego tożsamość jest znana, wskutek czego nie ma konieczności przeprowadzania identyfikacji.

Co to znaczy, że osoba jest możliwa do zidentyfikowania?

Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie różnych identyfikatorów. RODO wprost wskazuje tu również identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP czy identyfikatory plików cookie. Co ciekawe nie zawsze, np. imię i nazwisko będą stanowiły dane osobowe wystarczające do identyfikacji. Może się bowiem okazać, że w jednej firmie pracuje trzech Janów Nowaków.

Przy ustalaniu możliwości zidentyfikowania należy wziąć pod uwagę również koszty, czas oraz technologie niezbędne do identyfikacji. Wynika z tego wniosek, że dla małych podmiotów, nieposiadających odpowiednich technologii oraz zasobów, te same informacje, które w innym przypadku podlegają ochronie, nie będą uważane za dane osobowe. Warto również zaznaczyć, że informacje pseudonimizowane również pozostają danymi osobowymi.

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem dostępnym pod załączonym linkiem.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: