MENU

‹ Aktualności

Eksperci z CZTR przeprowadzili szkolenie „Jak RODO wpłynie na pracodawców?”
06.10.2017

Mec. Edyta Defańska-Czujko przybliżyła słuchaczom podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych oraz istotę zmian związanych z rozpoczęciem obowiązywania w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO. Następnie przedstawiła szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w trakcie rekrutacji oraz już zatrudnionych pracowników, zwracając szczególną uwagę na możliwe przyszłe ryzyka, jak również praktyczne rozwiązania i rekomendacje w tym zakresie.


Drugą część spotkania poprowadziła mec. Magdalena Sudoł, która przedstawiła zagadnienie prawa do bycia zapomnianym i omówiła ze słuchaczami praktyczne przykłady zastosowania tej instytucji. Ponadto, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z analizą dotyczącą procesu kontroli przestrzegania RODO, w tym w szczególności sankcji za naruszenie postanowień RODO, które zostały przewidziane w rozporządzeniu.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: