MENU

‹ Aktualności

Alert dot. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.
01.10.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 października 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

 

W załączeniu dostępny jest Alert Prawny omawiający wprowadzone nowelizacją zmiany, które dotyczą m. in.:

 

  • zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
  • powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich;
  • wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego wymogu zatrudnienia pracowników  na podstawie umowy o pracę;
  • zatrzymywania wadium;
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
  • zasad ustalania rażąco niskiej ceny.
Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: