MENU

‹ Aktualności

Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych
29.08.2014

29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. – dalej „ustawa PZP”). Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta, a po podpisaniu zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja odformalizowuje postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych. Zamawiający uzyskali możliwość fakultatywnego wykluczenia wykonawcy, który dopuścił się zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych. Dokonano również modyfikacji zasad korzystania przez wykonawców z zasobów podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu....

Więcej w załączeniu

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: