MENU

‹ Aktualności

„100 ZMIAN DLA FIRM”
15.12.2016

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, uchwalona niemalże jednogłośnie przez Sejm 2 grudnia, zmienia 18 innych ustaw - m.in. prawo budowlane, prawo pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, prawo finansowe, prawo dotyczące dozoru technicznego czy prawo ochrony środowiska. Stanowi ona element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców - tzw. "100 zmian dla firm". Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, celem noweli jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służyć będzie redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej.

13 grudnia Senat wniósł 14 poprawek do ustawy która ma usunąć niektóre bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej i przynieść 230 mln zł oszczędności już w pierwszym roku obowiązywania. Poprawki mają charakter redakcyjny lub dostosowują ustawę do innych aktów prawnych.

W kolejnych wydaniach Legal Flash’a z cyklu „100 zmian dla firm” będziemy Państwa szczegółowo informować o nowych rozwiązaniach i konkretnych zmianach zaproponowanych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: