MENU

‹ Aktualności

Minimalna stawka godzinowa. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
07.12.2016

Kwota ta ma być waloryzowana, co w  efekcie oznacza, że od stycznia 2017r., wyniesie 13 zł. Jest to związane z ustanowieniem płacy minimalnej w 2017 r. na poziomie 2000 zł brutto. Kwota ta będzie w kolejnych latach podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Do otrzymywania stawki godzinowej będą uprawnieni nie tylko pracujący na umowach zlecenia, ale także osoby samozatrudnione - a dokładniej wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (lub w innym kraju niebędącym członkiem UE), które jednak same nie są pracodawcami.

Nowe uprawnienia PIP

Istotną zmianą w przepisach są też nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie ona uprawniona do kontroli prawidłowościć wypłacania wynagrodzeń osobom zatrudnionych zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Od stycznia inspektorzy będą mieli obowiązek podejmować kontrole i stosować środki prawne takie jak wystąpienie i polecenie. PIP oddeleguje do tego zadania 59 inspektorów. Za zaniżanie stawek przez pracodawców przewidziano kary od 1 tys. do 30 tys. zł. PIP dotychczas kontrolowała m.in. zgodność umowy z faktycznie świadczoną pracą, czy kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odnosząc się do wspomnianej nowelizacji, sygnalizujemy, iż Główny Inspektor Pracy wskazuje potrzebę na jeszcze dalsze poszerzanie uprawnień PIP, między innymi o możliwość podejmowania decyzji w sprawie przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę przez inspektorów. Zdaniem Romana Giedrojcia, jeśli inspektorzy zyskaliby takie uprawnienie (obecnie mogą tylko wnioskować o taką zamianę umów do sądu), przekształcanie kontraktów rzeczywiście byłoby prostsze.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: