MENU

‹ Aktualności

Alert o projektach nowych rozporządzeń do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
17.07.2014

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne projekty aktów wykonawczych do ww. ustawy, t.j.

-        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji

-        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

-        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

-        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

-        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminów aktuarialnych

-        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

-        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

-        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

 

W przygotowanej przez prawników kancelarii informacji prawnej, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze zmiany, które te projekty przewidują w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: