MENU

‹ Aktualności

Uniwersalność zaświadczenia z KRK
30.08.2016

Aktualnie na rynku można spotkać dwa rodzaje postępowań o udzielenie zamówienia, tj. postępowania prowadzone według „starych” zasad oraz postępowania prowadzone według znowelizowanych przepisów PZP. W związku z tym, w  zależności od postępowania inny będzie katalog przesłanek wykluczenia.

Co prawda można uzyskać z KRK dwa niezależne dokumenty – jeden odwołujący się do aktualnej podstawy prawnej, a  drugi wskazujący na poprzednie brzmienie art. 24 ustawy PZP, ale praktyka pokazuje, że większa ilość dokumentów zwiększa ryzyko ich omyłkowej zamiany. Nie ma też potrzeby ponoszenia podwójnych kosztów.

Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest przygotowanie jednego zapytania, o  bardziej uniwersalnym charakterze. W  jego treści, w przypadku zapytania o udzielenie informacji o  osobie, należy podać:

           „art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”.

Z tym, że w takim przypadku lepiej w treści zapytania nie wskazywać publikatora, tj.  Dziennika Ustaw i pozycji publikacji.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: