MENU

‹ Aktualności

Nowelizacja ustawy PZP wejdzie w życie 28 lipca
14.07.2016

Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, a więc będą obowiązywać od 28 lipca 2016 r. Wszystkie postępowania wszczynane od tego dnia będą już prowadzone według nowych zasad, co oznacza m.in., że:

  1. pojawi się nowy tryb partnerstwa innowacyjnego,
  2. zmianie ulegną niektóre terminy składania ofert,
  3. w postępowaniach będą stosowane nowe przesłanki odrzucenia i wykluczenia,
  4. kryteria pozacenowe będą miały wagę co najmniej 40%,
  5. w postępowaniach podprogowych pojawi się więcej możliwości złożenia odwołań,
  6. zacznie funkcjonować możliwość częściowego uwzględnienia odwołania przez zamawiających,
  7. zmianie ulegną zasady zmiany i rozwiązania umowy w sprawie zamówienia.

Obligatoryjne stosowanie przepisów dotyczących elektronizacji postępowania i samego JEDZ-a zostało odłożone w czasie do 18 kwietnia 2018 r. Do tego czasu zamawiający mogą, ale nie muszą korzystać z tych udogodnień.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: