MENU

‹ Aktualności

Klient Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI zawarł największy publiczny kontrakt IT w Polsce w 2016 r.
11.07.2016

Kancelaria z sukcesem reprezentowała klienta podczas rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. W wydanym wyroku Izba uwzględniła odwołanie klienta oraz nakazała odrzucenie oferty innego wykonawcy jako zawierającej rażąco niską cenę. Wydany w sprawie wyrok otworzył klientowi drogę do zawarcia umowy. Tym samym klient Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI przesunął się na pierwsze miejsce w rankingu ofert.

Zawarta umowa obejmuje utrzymanie i rozwój kluczowego systemu informatycznego. Łączna wartość zawartego kontraktu to około 152 mln zł.

Podczas rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej klienta reprezentował radca prawny Piotr Trębicki, partner i szef zespołu prawa zamówień publicznych, wspomagany przez radcę prawnego Marka Sterniczuka, członka zespołu prawa zamówień publicznych.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: