MENU

‹ Aktualności

Mec. Matylda Kraszewska współautorem publikacji „Aneksowanie umów o zamówienia publiczne. 6 najczęściej popełnianych błędów w umowach o zamówienia publiczne”
24.05.2016

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić szeroko rozumiany interes zamawiającego. Niewłaściwie przygotowana umowa może mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę ofert złożonych w postępowaniu i na wysokość zaoferowanych cen. Jak zatem właściwie sporządzić umowę i nie popełnić błędów w jej postanowieniach? Wskazówki można znaleźć w publikacji "Aneksowanie umów o zamówienia publiczne – obecnie oraz po nowelizacji ustawy Pzp. 6 najczęściej popełnianych błędów w umowach o zamówienia publiczne", której współautorem jest radca prawny Matylda Kraszewska.

 

Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie nieprawidłowości jak:

  1. Określenie terminu realizacji umowy konkretną datą.
  2. Nadużywanie i mnożenie kar umownych.
  3. Brak określania limitów odpowiedzialności wykonawców.
  4. Brak konkretów w zakresie wykonania zastępczego.
  5. Niewłaściwe wykorzystanie pojęć „zwłoka” i „opóźnienie”.
  6. Brak faktycznej możliwości zmiany umowy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją, dostępną zarówno w księgarniach stacjonarnych jak i internetowych.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: