MENU

‹ Aktualności

Większy wymiar zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem?
17.05.2016

Obowiązujący obecnie przepis przyznaje pracownikom wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Liczba dni zwolnienia nie jest zależna od ilości posiadanego potomstwa. 

Rzecznik proponuje aby znowelizowane przepisy uzależniły liczbę dni zwolnienia od pracy od liczby posiadanych dzieci. Jak wynika z otrzymywanych przez niego sygnałów, wymiar rozpatrywanego uprawnienia w przypadku rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko, nie pozwala obecnie na realizację założonego przez ustawodawcę celu. 

W ocenie Rzecznika wprowadzona wraz z początkiem roku możliwość korzystania przez rodziców z uprawnienia do zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem również w wymiarze godzinowym jest korzystna, jednak niewystarczająca dla rodziców posiadających więcej niż jedno dziecko. Rzecznik zaznaczył, że intencją ustawodawcy wprowadzającego przedmiotowy przepis było bowiem ułatwienie i umożliwienie pracującym rodzicom należytego wypełniania obowiązków rodzicielskich również wtedy, gdy kolidują one krótkotrwale z ich obowiązkami pracowniczymi. 

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej powinno odpowiedzieć na pismo rzecznika w ciągu 30 dni.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: