MENU

‹ Aktualności

Legal Flash: UZP uczy jak prawidłowo wypełniać JEDZ
20.04.2016

JEDZ to oświadczenie własne wykonawcy, o sformalizowanym charakterze, które należy złożyć w tzw. „unijnych” postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (powyżej progów). Ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia. Wprowadzenie JEDZ do systemu zamówień publicznych zlikwiduje konieczność składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

Zgodnie z projektem nowelizacji PZP, JEDZ ma być składane na formularzu. Wzór takiego dokumentu przygotowano już wcześniej. Szczegóły w tym zakresie podaje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) o sygnaturze 2016/7, ze stycznia 2016 r.

Co ważne, rozporządzenie to obowiązuje na zasadzie bezpośredniości w państwach członkowskich UE już od 18 kwietnia 2016 r. – czyli tak samo, jak nowe dyrektywy „zamówieniowe”. Co to oznacza w praktyce?

Od tej daty w postępowaniach powyżej progów unijnych wykonawcy mają prawo składać JEDZ do wykazania spełniania warunków i kryteriów oraz braku podstaw do wykluczenia, a zamawiający mają obowiązek go przyjąć, niezależnie od stanu projektu nowelizacji w Sejmie. Pytanie, ilu wykonawców zdecyduje się na taki krok pozostaje otwarte.

 

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dot. nowelizacji – proszę je kierować na adres: p.trebicki@cztr.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: