MENU

‹ Aktualności

Legal Flash: Wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie bezpośredniego stosowania przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych
20.04.2016

Od 18 kwietnia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowych dyrektyw zamówieniowych, tj.:

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65,
    z późn. zm.- tzw. „dyrektywa klasyczna”), oraz
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm. – tzw. „dyrektywy klasycznej”).

Ponieważ aktualnie obowiązująca treść ustawy PZP nie uwzględnia wymagań ww. dyrektyw, Urząd Zamówień Publicznych opublikował wytyczne, które pozwolą na uniknięcie ryzyka popełnienia przez polskich zamawiających nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków unijnych.

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w załączonym Legal Flash'u.

 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: