MENU

‹ Aktualności

LEGAL FLASH: Nie będzie uchwalenia nowelizacji ustawy PZP przed 18 kwietnia
08.04.2016

Niedotrzymanie terminów może wiązać się z karami bądź wstrzymaniem środków unijnych. Obecnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prognozuje, że projekt powinien zostać uchwalony do końca kwietnia. Zdaniem UZP nieznaczne opóźnienie we wdrożeniu prawa unijnego nie będzie wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.

Przedłużenie prac nad nowelizacją wiąże się zapewne z dużą liczbą spornych propozycji w projekcie, dotyczących m.in. zamówień in-house, stosowania klauzuli społecznej, narzucania wysokiego limitu dla pozacenowych kryteriów oceny ofert. Wątpliwości wzbudza też wykorzystanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”).

O tych i innych najważniejszych zmianach pisaliśmy już w poprzednim Legal Flashu.

O dalszych losach projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dot. nowelizacji – proszę je kierować na adres: p.trebicki@cztr.pl.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: