MENU

‹ Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji PZP
16.03.2016

Jak pamiętamy, do 18 kwietnia 2016 r. wszystkie państwa członkowskie UE, w tym oczywiście Polska, są zobowiązane do wdrożenia nowych dyrektyw zamówieniowych. Od dłuższego czasu żyjemy w stanie niepewności co do ostatecznego kierunku i kształtu zmian ustawy PZP, a sytuacji nie ratują systematyczne doniesienia o ekspresowym tempie pokonywania przez projekt kolejnych etapów procesu legislacyjnego.

W skrócie: 19 stycznia 2016 r. projekt ustawy nowelizującej PZP został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Następnie 24 lutego 2016 r. trafił do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, a 3 marca - po wprowadzeniu koniecznych zmian - został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów. Już po niecałych dwóch tygodniach, 15 marca, Rada zdecydowała o jego przyjęciu.

W Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI obserwujemy na bieżąco rozwój sytuacji, bo choć planowane modyfikacje wprowadzane są w ramach nowelizacji, a nie zupełnie nowej ustawy (jak by się tego można spodziewać), wiele rozwiązań to prawdziwe „małe rewolucje”.

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:

  • elektronizacji procedury zamówień publicznych,
  • wprowadzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
  • wprowadzenia nowych przesłanek wykluczenia z postępowania,
  • ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny,
  • promowania kryteriów pozacenowych,
  • ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • uwzględnienia punktów za innowacyjność i klauzule społeczne,
  • zwiększenia możliwości odwoławczych.

Znowelizowane przepisy będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. O wszystkich dalszych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: p.trebicki@cztr.pl

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: