MENU

‹ Aktualności

Mec. Piotr Trębicki: Nadal czekamy na dobre zmiany w Prawie zamówień publicznych
25.02.2016

Do CZUBLUN TRĘBICKI dochodzą liczne pytania Klientów, czego dotyczyć będzie nowelizacja oraz kiedy realnie wejdzie w życie. Dlatego wyjaśniamy, że do dnia dzisiejszego nie opracowano nawet ostatecznego projektu zmian. Aktualnie propozycje są nadal konsultowane i mogą one przyjąć różne kształty i kierunki. Prawdopodobnie pod koniec marca gotowa będzie „w miarę pewna” wersja ustawy nowelizującej, o której niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Zapowiadany zakres najważniejszych zmian będzie dotyczył m.in.:

  • elektronizacji procedury zamówień publicznych,
  • wprowadzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
  • wprowadzenia nowych przesłanek wykluczenia z postępowania,
  • ograniczenia kryterium najniższej ceny,
  • zwiększenia możliwości odwoławczych.

W ocenie Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI jest mało prawdopodobne, że Polska dotrzyma terminu 18 kwietnia 2016 r. Jest to wątpliwe nawet przy szybkiej ścieżce legislacyjnej w Parlamencie. Trzymamy rękę na pulsie i o wszystkim będziemy Państwa informować.

Musimy jednak spodziewać się rewolucji w dotychczasowej praktyce oraz bardzo krótkiego okresu na dostosowanie (vacatio legis).

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: p.trebicki@cztr.pl

 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: