MENU

‹ Aktualności

Tysiące przetargów do renegocjacji?
31.08.2015

Chodzi tu głównie o umowy na ochronę czy sprzątanie budynków państwowych. Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza obowiązek odprowadzania składek od umów-zleceń. To przełoży sie na koszty wykonania wcześniej zawartych umów. W takiej sytuacji prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość renegocjacji kontraktu. Jeśli te nie przyniosą rozstrzygnięcia satyfakcjonujacego obie strony, wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia. 

Szacuje sie, że może chodzić o nawet 20 tysięcy kontraktów. Aby negocjacje mogły zakończyć się przed wejściem nowych przepisów o oskładkowaniu umów-zleceń, powinny zakończyć się 1 października. 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: