MENU

‹ Aktualności

Niekorzystna dla pracodawców propozycja zmian w zakresie minimalnego wynagrodzenia
20.08.2015

W dniu 19 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców przedstawili swoje stanowiska w sprawie proponowanych zmian. Dotyczyły one ograniczenia możliwości wliczenia do wysokości wynagrodzenia niektórych składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

Zgodnie bowiem z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę do obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, obliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, przy czym nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Z kolei zgodnie z zasadami statystyki zatrudnienia i wynagrodzenia GUS wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności; wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej. 

Wprowadzenie zmian w przepisach regulujących zasady obliczania wynagrodzenia pracowników, w szczególności zaś ograniczenie możliwości wliczania poszczególnych składników wynagrodzenia do kwoty minimalnego wynagrodzenia, wymaga precyzyjnej analizy wpływu proponowanych zmian na rynek pracy. W szczególności należy zwrócić uwagę na sytuację pracodawców, którzy mogą zostać postawieni przed koniecznością podniesienia kwoty wynagrodzenia zasadniczego. 

Rozmowy na temat nowelizacji, z uwagi na nadchodzące wybory mogą nie zostać kontynuowane przez nowy rząd. Nie wykluczone jednak, że po zmianach w systemach czasu pracy czy zasad zatrudniania na podstawie umów na czas określony, to właśnie przepisy regulujące wynagrodzenie pracowników skupią uwagę przyszłych władz, co w konsekwencji może oznaczać dla przedsiębiorców konieczność wprowadzenia zmian w polityce płacowej firm. 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: