MENU

‹ Aktualności

Ustawa antylichwiarska przyjęta przez Sejm
07.08.2015

Lepsza ochrona obejmie klienta zalegającego ze spłatą pożyczki. Zgodnie z nowelizacją limit odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek wyniesie sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Limit ten ma również obejmować m.in. opłaty za prowadzenie czynności windykacyjnych. Zgodnie z nowelizacją, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę tych limitów konsument będzie miał możliwość zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu.

Ustawa uprawnia też Komisję Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność na rynku finansowym bez wymaganego zezwolenia. KNF będzie mogła udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Za utrudnianie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez inspektorów KNF będzie grozić grzywna do 500 tys. zł, kara ograniczenia wolności albo kara więzienia do lat 2. Z kolei oferowanie lokat bez wymaganego zezwolenia będzie karane grzywną do 10 mln zł i pozbawieniem wolności do 5 lat.

Nowelizacja będzie teraz przekazana do podpisu Prezydenta.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: