MENU

‹ Aktualności

Nowelizacja kodeksu pracy przyjazna rodzicom
28.07.2015

Ważną zmianą jest wydłużenie terminu korzystania z urlopu. W tej chwili urlop macierzyński można wykorzystać w pierwszym roku życia dziecka, a potem skorzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego (do ukończenia przez dziecko 5 lat). Po zmianach część urlopu (16 tygodni) będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6 lat.

W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegnie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie.

Także urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a nie jedynie w pierwszym roku życia. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch, tygodniowych częściach. Jedna ze zgłoszonych przez posłów poprawek umożliwia ojcu przerwanie urlopu ojcowskiego kiedy dziecko będzie wymagać opieki szpitalnej. Ojciec będzie mógł wykorzystać ten urlop po powrocie dziecka z leczenia.

Ustawa ma wejść w życie na początku 2016 r.

Sejm kolejnej kadencji ma zająć się innymi zmianami w zakresie kodeksu pracy – m.in. sprawami dotyczącymi organizacji czasu pracy rodzica.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: