MENU

‹ Aktualności

Kto odpowiada za atak na rachunek bankowy klienta?
22.07.2015

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Prawo reguluje wyraźnie kwestie odpowiedzialności banku w przypadku ataku na cały system – wtedy odpowiedzialność ponosi bank, gdyż to on ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. Jednak czasem zdarzają się ataki bezpośrednio na konta danego klienta-przedsiębiorcy. W tym przypadku należy rozważyć, czy to przypadkiem klient nie dopuścił się rażącego niedbalstwa.

 

Nie jest jednak łatwo zdefiniować „rażące niedbalstwo”.  Jeśli klient stosuje zasady bezpieczeństwa wymagane przez bank i nie udostępnia swoich danych dostępowych osobom nieuprawnionym, to nie można mówić o rażącym niedbalstwie. Sprawa komplikuje się w sytuacji kliknięcia przez klienta w link do zmiany danych dostępowych, wyglądający jak przesłany przez bank. A takie wiadomości zdarzają się coraz częściej (pisaliśmy o tym dwa miesiące temu). Do pewnego momentu banki brały na siebie odpowiedzialność za tego typu ataki, jednak ostatnio od tego odchodzą, gdyż świadomość klientów znacząco wzrosła dzięki akcjom informacyjnym w tym zakresie.

 

Sprawy o ustalenie odpowiedzialności za ataki hakerskie na konta klienta rzadko kończą się jednak w sądzie. Banki najczęściej biorą na siebie odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez atak szkody, by uniknąć strat wizerunkowych. Nie wiadomo jednak, czy tak będzie nadal. Kwestia odpowiedzialności klienta w przypadku ataku nie jest prawnie uregulowana, podczas gdy kwestie bezpieczeństwa systemów wymusiła Rekomendacja D. Wydaje się więc, że teraz przychodzi czas, by klient przejął część odpowiedzialności za bezpieczeństwo środków na swoim koncie.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: