MENU

‹ Aktualności

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym - co się zmieni?
01.07.2015

Pierwszy akt rozszerza uprawnienia KNF a także wprowadza nowe obowiązki dla firm pożyczkowych. Ustawa wprowadza nową definicję instytucji pożyczkowej (inne niż bank) oraz limity pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zakłada także, że jeśli umowa kredytu nie jest wypełniona przez pożyczkodawcę lub pożyczka nie jest wypłacona w ustalonym terminie, pożyczkodawca ma obowiązek zwrócić klientowi wszystkie opłaty i koszty bez zbędnej zwłoki. 

Ustawa wprowadzi także maksymalne koszty pożyczki, które wyniosą 25% wartości pożyczki i 30% w skali roku. Wszystkie koszty nie mogą być większe niż te ustalone w Kodeksie Cywilnym. Ponadto firma pożyczkowa musi posiadać kapitał własny w wysokości 200000 PLN, który nie pochodzi z pożyczek. Właściciel firmy pożyczkowej nie może też być karany w sprawach podatkowych i finansowych. Firmy pożyczkowe będą podlegać nadzorowi KNF. 

Ustawa o kredycie konsumenckim wzmacnia natomiast pozycję klienta w relacji z instytucją pożyczkową - ustala definicje całkowitych kosztów kredytu, obliguje firmy pożyczkowe do umieszczania istotnych dla klienta informacji przy reklamowaniu pożyczek, zwraca uwagę na najistotniejsze elementy umowy kredytu, a także wyjaśnia, jakie koszty pożyczki musi ponieść konsument. 

 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: