MENU

‹ Aktualności

Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń
30.04.2014

W trakcie opracowywania Rekomendacji U Komisja Nadzoru Finansowego zidentyfikowała nieprawidłowości w zakresie działalności zakładów ubezpieczeń związanej z bancassurance. Te ustalenia organu nadzoru, a także potrzeba ujednolicenia standardów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej także poza kanałem dystrybucji bancassurance, zaowocowały opracowaniem projektu „Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń”.
Przedstawiony projekt zawiera 14 rekomendacji, które zostały podzielone na 4 obszary: Zarząd i rada nadzorcza, modele dystrybucji ubezpieczeń, relacje z klientami, system kontroli wewnętrznej i funkcje zgodności.

Projekt Komisji Nadzoru Finansowego dostępny w załączeniu.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: