MENU

‹ Aktualności

Nowa ustawa o ochronie konkurencji jeszcze przed końcem kadencji?
25.06.2015

Właśnie zmiany w zakresie uznawania za niedozwolone postanowień w umowach budzą największe kontrowersje. Teraz zapisy za niedozwolone uznaje SOKiK, a rejestr klauzul prowadzi Prezes UOKiK. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie w obecnym kształcie to Prezes UOKiK decyzją administracyjną będzie mógł uznać zapis za niedozwolony. Dopiero od jego decyzji będzie przysługiwać odwołanie do sądu. Jeśli przedsiębiorca zgodzi się usunąć niedozwolone postanowienie z danej umowy będzie miał możliwość dobrowolnego zobowiązania się do aneksowania innych, podobnych, ale już zawartych umów, co znacznie skróci proces dochodzenia swoich racji przez konsumenta. Prezes UOKiK owo aneksowanie umów będzie mógł także przedsiębiorcy nakazać. W ten sposób skorzystają całe grupy konsumentów, na przykład poszkodowanych przez banki.

Inne, nowe uprawnienia Prezesa UOKiK to wyrażenie tzw. istotnego poglądu w sprawie w postępowaniach przed sądem, czasowe wstrzymanie sprzedaży oraz emisji reklam z produktem, co do którego zachodzi podejrzenie, że może naruszać zbiorowe interesy konsumentów a także instytucja „tajemniczego klienta”, co ma pomóc w zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego w sprawie przeciwko przedsiębiorcy.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: