MENU

‹ Aktualności

Aegon zawiesza decyzję o niepobieraniu opłat likwidacyjnych
11.06.2015

Firma swoją listopadową decyzję motywowała faktem, że na rynku ubezpieczeniowym zaszły zmiany – powstała grupa „przywiązanych do polisy” a opłaty likwidacyjne znalazły się na celowniku UOKiK-u i KNF. Aegon zrobił więc krok w stronę swoich klientów i jeszcze przed wejściem szumnie zapowiadanych zmian w prawie w tym zakresie – zaprzestał pobierania opłat, które w zależności od czasu trwania umowy, mogły pochłonąć nawet do 100% środków zgromadzonych w ramach umowy.

Aktualną decyzje powrotu do stany sprzed listopada 2014 Aegon motywuje w następujący sposób: „Jako Spółka obecna w Polsce od ponad 15 lat, chcemy być uczestnikiem rynku funkcjonującym na tych samych zasadach, co nasze otoczenie konkurencyjne. Jednakże, przez ponad pół roku od naszej decyzji o niepobieraniu opłat likwidacyjnych, na rynku nie zaszły żadne zmiany, które doprowadziłyby do uregulowania tak istotnej dla całej branży kwestii. Jesteśmy otwarci na nowe, korzystne dla Klientów rozwiązania i aktywnie uczestniczymy w pracach nad ustaleniem ogólnorynkowych standardów w zakresie rozliczania kosztów umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na wypadek wcześniejszej rezygnacji z umowy. Zawieszenie decyzji następuje do czasu wypracowania przez rynek i regulatorów standardu dotyczącego udziału konsumenta w kosztach poniesionych przez instytucje ubezpieczeniowe w związku z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zapewniamy, że jesteśmy gotowi reagować na bieżący rozwój sytuacji i adekwatnie do niej dostosowywać naszą praktykę postępowania.”

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: