MENU

‹ Aktualności

Czy InPostowi uda się uratować intratny rządowy kontrakt?
21.05.2015

Jest to jednak wyłącznie przywołanie treści art. 93 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Zasłaniając się przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnej nie podano precyzyjnie, o jakie okoliczności chodzi. InPost zapewne nie złoży broni i będzie walczyć o kontrakt. Kontrakt w CUW stanowił kolejne zamówienie uzyskane przez InPost na rynku publicznym, dotychczas obsługiwanym przez Pocztę Polską. 

Należy przypomnieć, że także z powołaniem się na ochronę interesu publicznego w 2011 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) unieważniła przetarg na budowę drogi krajowej nr S7. Wówczas wykonawca (Dragados) odwołała się od decyzji GDDKiA. Dragados przegrał w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO), ale niezasadność unieważnienia przetargu uznał Sąd Okręgowy Warszawa – Praga (sygn. akt: IV Ca 527/11). 

Decyzja o unieważnieniu przetargu przez CUW jest niespodziewana i może budzić wątpliwości. Prawidłowość wyboru oferty InPost jako najkorzystniejszej wcześniej potwierdzili zarówno KIO, jak i sąd okręgowy. Czy korzystając z doświadczeń innych wykonawców, InPostowi uda się uratować kontrakt w CUW? 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: