MENU

‹ Aktualności

Legal Flash CZTR: Konsultacje KE w sprawie oceny skuteczności procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych
14.05.2015

Komisja Europejska zobowiązana jest do przedstawienia raportu z funkcjonowania systemu środków odwoławczych w zamówieniach publicznych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Szeroki odzew uczestników rynku zamówień publicznych może stanowić podstawę do zmian prawa unijnego w zakresie środków ochrony prawnej. Uchwalone w 2014 r. nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych i koncesji (2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE) nie zmieniają bowiem postanowień dyrektywy odwoławczej 2007/66/WE. 

W ramach konsultacji można zwrócić uwagę między innymi na poniższe problemy: 

a) Czas trwania i jakość procedur odwoławczych w zależności od organu orzekającego (wyspecjalizowany organ odwoławczy, sąd powszechny), 

b) Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniami prawa zamówień publicznych, 

c) Zakres odwołań w przetargach o wartości poniżej progów unijnych. Polskie prawo zamówień publicznych ogranicza możliwość ich składania tylko do czterech czynności zamawiającego (nie można np. zaskarżyć opisu przedmiotu zamówienia, wyboru jako najkorzystniejszej oferty innego wykonawcy czy też unieważnienia postępowania), 

d) Koszty wnoszenia środków odwoławczych. 

Do udziału w badaniu zaproszone są przedstawiciele wszystkich grup zawodowych, a w szczególności: 

• zamawiający, w tym w szczególności organy publiczne organizujące procedury przetargowe, 
• wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne, 
• dostawcy towarów i usług dla organów publicznych, 
• wykonawcy robót budowlanych dla organów publicznych, 
• małe i średnie przedsiębiorstwa, 
• stowarzyszenia handlowe, 
• dostawcy specjalistycznych usług (np. usługi prawne, audyt, architektura), 
• przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa. 

Czas trwania konsultacji: 12 tygodni (do 20 lipca 2015 r.) 

Ankieta dostępna jest wyłącznie w wersji angielskojęzycznej pod adresem: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Remedies2015

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: