MENU

‹ Aktualności

Nowy przetarg na przesyłki sądowe – szykują się odwołania
12.05.2015

To drugie postępowanie na taką skalę. Poprzednie, ogłoszone w 2013 r., rozpaliło światek prawniczy, najpierw w toku samego przetargu, a następnie ze względu na pojawiające się problemy z jakością usług Polskiej Grupy Pocztowej. Odbieranie listów chyba po raz pierwszy było przedmiotem tak silnego zainteresowania mediów.

Obecnie widać, że CZS wyciągnęło wnioski z poprzedniego przetargu. O jego mankamentach pisaliśmy już w tekście „Poczta w szopie”: http://www.cztr.pl/pl/publication/52/poczta-w-szopie/ .

Nowy przetarg został ogłoszony ze znacznym wyprzedzeniem (okres świadczenia usług nastąpi dopiero od 2 stycznia 2016 r.), ponadto od momentu podpisania umowy do okresu jej wykonania wykonawca ma co najmniej 3 miesiące na przygotowanie się do realizacji kontraktu. CZS określiło także, że przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej może dokonać weryfikacji deklarowanych przez wykonawców placówek pocztowych. Co ważne, w nowym postępowaniu cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert - 15% stanowić będzie kryterium osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co może premiować Pocztę Polską.

Można spodziewać się zatem wniesienia odwołań na postanowienia dokumentacji postępowania. Nie dziwi więc, że CZS wszczęło postępowanie z wyprzedzeniem.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: