MENU

‹ Aktualności

Nowelizacja PZP: Zamówienia publiczne tylko dla odważnych?
06.05.2015

Konflikt interesów to posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego, który może zagrażać bezstronności postępowania przetargowego. Gazeta zwraca uwagę, że sankcje są niewspółmierne do celu, jaki ustawodawca chce osiągnąć, tj. przejrzystości. Ponadto Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporonalności. 

Proponowane brzmienie nowego art. 17 ust. 1 ustawy PZP, to kolejny przykład tworzenia oderwanego od realiów rynkowych prawa. W definicji konfliktu interesów, przytczonej wyżej, można zamknąć praktycznie każdą sytuację zawodową i osobistą, co spowoduje, że trudno będzie znaleźć odważnego członka komisji, który złoży oświadczenie o braku konfliktu interesów. Tym bardziej, że do projektu ustawy wprost wpisano odpowiedzialność karną za fałszywe oświadczenie o braku ww. okoliczności.Wygląda więc na to, że jeśli nowelizacja ustawy PZP wejdzie w życie w tym kształcie, przetargami zajmować się będą tylko bardzo odważni urzędnicy. 

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: