MENU

‹ Aktualności

Legal Flash CZTR: Konsultacje KE w sprawie prawa własności intelektualnej i ochrony tajemnicy handlowej w zamówieniach publicznych
30.04.2015

Konsultacje mają w szczególności służyć zdiagnozowaniu ewentualnych problemów występujących w tym obszarze, takich jak np.:

 

 1. dokonywanie przez zamawiających zakupów, które w sposób nieświadomy naruszają prawa własności intelektualnej  (np. nieświadome nabycie produktów podrobionych, które przedostały się do łańcucha dostaw);
 2. dokonywanie przez zamawiających zakupów naruszających prawa własności intelektualnej, pomimo wiedzy o naruszeniu (np. zakup obejmujący korzystanie z oprogramowania bez licencji);
 3. kształtowanie dokumentacji postępowania, w tym w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, albo kształtowanie samej realizacji zamówienia w sposób, który mógłby prowadzić do naruszenia praw własności intelektualnej (np. opracowanie oprogramowania w sposób naruszający prawa podmiotów trzecich do innego oprogramowania);
 4. ujawnianie przez instytucje zamawiające poufnych informacji, odnoszących się do wiedzy fachowej, albo innych, poufnych informacji handlowych, niechronionych prawami własności intelektualnej, które z określonych względów mają dla wykonawców charakter szczególnie istotny.

 

Konsultacje obejmują również analizę zagrożenia ww. naruszeniami sektora medycznego, w którym dokonywane wydatki są wysokie, liczba nabywanych produktów znacząca, a zamówienia publiczne przyczyniają się do rozwoju innowacji.

 

W razie stwierdzenia takiej potrzeby, produktem finalnym konsultacji ma być opracowanie unijnych wytycznych dla organów publicznych. W treści wytycznych zostaną wskazane najlepsze praktyki, które pomogą w zapobieganiu dalszym naruszeniom praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w procedurze udzielania zamówień publicznych.

 

Do udziału w badaniu zaproszone są wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w dziedzinie związanej z konsultacjami, a w szczególności:

 • zamawiający, w tym w szczególności organy publiczne organizujące procedury przetargowe,
 • wykonawcy z branży szczególnie podatnej na naruszenia praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej (IT, medical, itp.),
 • dostawcy towarów i usług dla organów publicznych,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • stowarzyszenia handlowe,
 • dostawcy specjalistycznych usług (np. usługi prawne, audyt, architektura),
 • pracownicy służby zdrowia,
 • pracownicy i związki zawodowe,
 • przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa.

 

Czas trwania konsultacji: 12 tygodni (do 7 lipca 2015 r.)

Polska wersja językowa ankiety jest dostępna pod adresem:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d0dd9eb9-379f-4bbb-8f30-f94c5ddba855?draftid=9a78f697-dba1-4cd0-b58c-a5bb648e448f&surveylanguage=PL&serverEnv

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: