MENU

‹ Aktualności

Legal Flash CZTR: Umowy chwilówek dalekie od ideału
30.04.2015

Dokumenty, jakie badacze wzięli pod uwagę, to nie tylko wzorce umowne, formularz informacyjny do umowy kredytu konsumenckiego, umowa, umowa ramowa, regulamin udzielania pożyczek, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, polityka prywatności, program lojalnościowy, tabele kosztów, czasem oferowane warunki ubezpieczenia. Podstawowym czynnikiem oceny była informacja, czy wzorce nie wprowadzają klientów w błąd, czy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, czy zawierają klauzule niedozwolone oraz czy informacja ze strony firmy jest pełna.

Do najpoważniejszych zarzutów należy zakwalifikować wszelkie zastrzeżenia dotyczące niezgodności badanych wzorców z ustawą o kredycie konsumenckim. Brak prawidłowej informacji o kosztach pożyczki, RRSO, całkowitym koszcie kredytu, zarówno na etapie przedkontraktowym, jak i w umowie, uniemożliwiają konsumentowi podjęcie świadomej decyzji o zawarciu umowy. Do tego skomplikowana procedura zawierania umów pożyczek „chwilówek” - obszerność dokumentów (nawet do około 50 stron), nieprecyzyjne terminy i definicje we wzorcach, czasem sprzeczne informacje wynikające z różnych dokumentów oraz nieprzejrzystość wzorców. W badanych wzorcach znalazło się również wiele niedozwolonych postanowień umownych, które albo już są tożsame z wpisanymi do rejestru postanowień abuzywnych, albo mogą być za takie uznane.

Jak twierdzi FK „chwilówka” nie jest właściwym rozwiązaniem dla konsumenta, który ma problemy z regularnym płaceniem zobowiązań. Korzystanie z takiego produktu może jedynie pogorszyć sytuację konsumenta, ponieważ, jak wynika z badania, jest ona produktem drogim – prowizje za udzielenie kredytu, opłaty dodatkowe czy odsetki stanowią często 100% wartości kapitału, dlatego przygotowywany projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw zakłada wprowadzenie do ustawy o kredycie konsumenckim maksymalnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Biorąc pod uwagę przewidywane zmiany w prawie – zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, rozszerzenie uprawnień KNF i UOKiK, warto, by przedsiębiorcy, oferujący klientom „chwilówki”, większą uwagę przywiązywali do prawidłowego formułowania dokumentów, jakie następnie prezentują swoim klientom. Potencjalne zagrożenie wysokimi karami, a nawet ryzyko wycofania produkty z rynku, co stanie się możliwe jeżeli UOKiK przeforsuje proponowane przez siebie nowe przepisy, z całą pewnością uzasadnia nakłady jakie należy ponieść na odpowiednie przygotowanie dokumentacji klienckiej.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: