MENU

‹ Aktualności

Podwyższenie progu bagatelności stało się faktem
03.04.2014

1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowano wyczekiwaną przez zamawiających i wykonawców nowelizację ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. – dalej „ustawa PZP”), która podnosi tzw. próg bagatelności z wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro do 30.000 euro. Powyższe oznacza, że w przypadku wydatkowania środków publicznych, zamawiający będą mogli dokonywać zakupów do kwoty 126.747,00 zł bez zastosowania rygoru ustawy PZP.

 

Takie rozwiązanie otwiera wykonawcom nieograniczony formalnościami dostęp do uzyskiwania zamówień, jednak z drugiej strony, może ten dostęp ograniczyć i wpłynąć na faktyczny brak konkurencyjności postępowań i zwiększenie cen ofertowych.

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: