MENU

‹ Aktualności

Wyrok NSA w sprawie zwolnienia z VAT
05.02.2014

Uwaga na wyrok NSA w sprawie zwolnienia z VAT usług pomocniczych do świadczonych przez ubezpieczającego usług w zakresie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.

W dniu 10 grudnia 2013 r. zapadł kolejny wyrok NSA mający wpływ na sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w modelu grupowym, w tym bancassurance (sygn. akt I FSK 89/13). W komentowanym wyroku NSA uznał, że wykonywanie przez spółkę czynności na rzecz ubezpieczających - banków, które zawierają umowę ubezpieczenia grupowego na rzecz swoich klientów, nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyrok dotyczy konkretnie takich usług, jak uzyskiwanie od klientów banku w rozmowie telefonicznej zgody na przystąpienie do ubezpieczenia, prowadzenie rozmów telemarketingowych, rejestrowanie oświadczeń woli klientów banku w zakresie objęcia ochroną ubezpieczeniową na nośnikach optycznych lub magnetycznych, rekrutacja i szkolenie telemarketerów, bieżące zarządzanie Call Center. W ocenie sądu, wyżej wskazane usługi świadczone na rzecz banku nie są „właściwe” i „niezbędne” dla realizowania usługi zwolnionej z podatku VAT.

 

aby zobaczyć wyrok NSA - kliknij tutaj

Obserwuj nas na LinkedIn
lub zobacz pozostałe aktualności ›
Obserwuj nas na LinkedIn
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: