MENU

‹ Zespół

Mariola Orzechowska

 • radca prawny

 

   

 


+ 48 22 826 08 58
wizytówka Outlook

Wykształcenie

 • 2013–2015 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • 2012 – 2013 –  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: finanse i rachunkowość
 • 2006–2011 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • III 2010 - VI 2010 – Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie, Wydział Nauk Politycznych i Prawa, kierunek: prawo

Specjalizacja

 • prawo pracy
 • prawo cywilne
 • prawo procesowe
 • prawo gospodarcze

Doświadczenie

 • doradztwo prawne dotyczące prawa pracy
 • opiniowanie, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu prawa pracy
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • analiza zasadności roszczeń i określanie ryzyk procesowych
 • reprezentowanie klientów w przedsądowych postępowaniach ugodowych

Języki

 • angielski
 • hiszpański
Praktyki
lub wróć do Zespołu ›
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: