MENU

‹ Zespół

Edyta Defańska-Czujko

 • adwokat
 • koordynator praktyki prawa pracy


+ 48 602 181 820
wizytówka Outlook

Wykształcenie

 • 2012 – 2014 - aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • od 2010 – słuchacz studiów doktoranckich z prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2004 – 2009 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Specjalizacja

 • prawo pracy
 • prawo umów
 • spory sądowe
 • prawo spółek

Doświadczenie

 • doradztwo obejmujące zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy (nawiązywanie oraz rozwiązywanie umów o pracę, opracowywanie dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, doradztwo w sprawach dotyczących układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych zawieranych pomiędzy pracodawcami (ich aktualnymi i przyszłymi właścicielami) a związkami zawodowymi)
 • relacje ze związkami zawodowymi (m.in. negocjacje, spory zbiorowe, strajki)
 • doradztwo w zakresie zatrudniania i rozwiązywania umów z menedżerami i kluczowymi pracownikami, obejmujące w szczególności sporządzanie kontraktów menedżerskich
 • doradztwo w zakresie umów o zakazie konkurencji, w trakcie zatrudnienia oraz po jego ustaniu
 • doradztwo transakcyjne obejmujące w szczególności wsparcie przy procesach przejęcia personelu, restrukturyzacji i reintegracji zespołów pracowniczych, outsourcingu pracowników, w tym zwolnień indywidualnych i grupowych
 • doradztwo w zakresie pracy tymczasowej i działalności agencji zatrudnienia
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych oraz cywilnych, w tym we wszelkich sporach z zakresu prawa pracy, dotyczących m.in. roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, mobbingu, dyskryminacji, jak również ustalenia istnienia stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej wielu firm krajowych i zagranicznych

Języki obce

 • angielski
Praktyki
Publikacje
Najważniejsze zmiany w prawie pracy
Legal Flash | 03.01.2018
Efektywność systemu zwolnień lekarskich
Personel Plus | 02.10.2017
Kontrola PIP w Firmie
Poradnik Prawny Rzeczpospolitej | 18.09.2017
lub wróć do Zespołu ›
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: