MENU

‹ Zespół

Agnieszka Wesołowska

 • adwokat, partner


+48 22 826 08 58
wizytówka Outlook

Wykształcenie

 • 2014 – 2016 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2004 – 2005 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej
 • 1999 – 2004 – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Wydział Prawa, kierunek: prawo

Specjalizacja

 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo cywilne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo procesowe

Doświadczenie

 • obsługa podmiotów zagranicznych w kwestiach prawnych i regulacyjnych związanych z rozpoczęciem w Polsce działalności ubezpieczeniowej i działalności pośrednika ubezpieczeniowego, w szczególności na zasadzie swobody świadczenia usług i zasady swobody przedsiębiorczości
 • bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem produktów ubezpieczeniowych, w tym wzorców umownych w zakresie zgodności z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone
 • doradztwo w relacjach  klientów z organami rynku ubezpieczeniowego
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
 • doradztwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów
 • doradztwo w zakresie ochrony znaków towarowych
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi

Języki obce

 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski
lub wróć do Zespołu ›
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: