MENU

‹ Zespół

Tomasz Klemt

 • aplikant radcowski

   


+48 22 826 08 58
wizytówka Outlook

Wykształcenie

 • od 2015 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
 • od 2015 – Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW, studia doktoranckie
 • 2014-2017 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: finanse i rachunkowość, specjalizacja: finanse przedsiębiorstwa
 • 2010-2015 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
 • 2010-2014 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek: finanse i rachunkowość

Specjalizacja

 • prawo handlowe
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo cywilne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo administracyjne
 • prawo umów

Doświadczenie

 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej firm krajowych i zagranicznych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie handlowych
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem produktów ubezpieczeniowych, w tym wzorców umownych w zakresie zgodności z przepisami regulującymi klauzule niedozwolone
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora ubezpieczeń, w tym w zakresie modeli dystrybucji ubezpieczeń
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terytorium Polski
 • doradztwo dla podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych
 • doradztwo w relacjach  klientów z organami rynku ubezpieczeniowego
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
 • doradztwo transakcyjne obejmujące wsparcie przy procesach inwestycyjnych i transformacyjnych
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze compliance
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi podmiotów administracji publicznej, w szczególności państwowych funduszy celowych

Języki obce

 • angielski
 • niemiecki
lub wróć do Zespołu ›
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: