MENU

‹ Zespół

Wojciech Kośla

 • adwokat, partner
 • koordynator praktyki prawa procesowego


+48 22 826 08 58
wizytówka Outlook

 

Wykształcenie

 • 2015-2016 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego
 • 2011-2013 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • 2005-2010 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo

Specjalizacja

 • spory sądowe
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo karne

Doświadczenie

 • kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentacja podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych w postępowaniach spornych, zarówno w sprawach cywilnych jak i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów o charakterze precedensowym, dużym stopniu skomplikowania i wysokiej wartości przedmiotu sporu, obejmujące również sprawy związane z pozwami grupowymi
 • reprezentacja w sprawach spornych również na etapie przedsądowym, przeprowadzanie analizy zasadności roszczeń i określenie ryzyk procesowych oraz opracowanie strategii przyszłego postępowania sądowego
 • świadczenie pomocy prawnej na rzecz profesjonalnych podmiotów w zakresie sporów z konsumentami, obejmujących między innymi problematykę instytucji klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych
 • występowanie w sprawach karnych działając w charakterze obrońcy, dotyczących przestępstw o charakterze gospodarczym jak również zorganizowanych grup przestępczych

Języki obce

 • angielski
lub wróć do Zespołu ›
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: