MENU

‹ Publikacje

Zamówienia publiczne
Koniec kar umownych z powodu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia
Legal Flash | 11.2019

Kary umowne z powodu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia są niedopuszczalne. Zgodnie z ostatnią uchwałą Sądu Najwyższego to już pewne.

Przypomnijmy, że na gruncie art. 483 § 1 k.c. dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie kary umownej jedynie na wypadek naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Norma zawarta we wspomnianym artykule wydaje się jednoznaczna, skąd więc pomysł, że może być inaczej? Jak to często bywa, sprawę skomplikowała praktyka.

Kontrahenci zaczęli bowiem wprowadzać do umów, w których świadczenie jednej ze stron było pieniężne, bo polegało np. na zapłacie wynagrodzenia, dodatkową karę
za nieterminowe płatności, wymagalną, po odstąpieniu od umowy z powodu opóźnienia w płatnościach.

Spowodowało to rozbieżności w orzecznictwie, które miejmy nadzieję ostatecznie zakończył SN, wskazując w uzasadnieniu do omawianej uchwały, że art. 483 k.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący i kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpienia z powodu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia po prostu nie wiąże.

Należy spodziewać się, że treść uchwały będzie wykładana rozszerzająco i znajdzie zastosowanie do wszelkich innych umów, w których zastrzeżona kara była związana
z zobowiązaniem pieniężnym. Jak wiadomo prawo nie znosi próżni,  dalsze spory będą więc toczone wokół definicji zobowiązania pieniężnego.

Tekst uchwały dostępy na stronie internetowej SN pod adresem: https://bit.ly/2rsVRMk

PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze
Elementy dobrej umowy
12.2009 | Piotr Czublun
Dobra umowa na wdrożenie
09.2009 | Piotr Czublun
Ubezpieczenia
Wycenić bezcenne
04.2016 | Piotr Czublun
TSUE o VAT od likwidacji szkód
03.2016 | Agnieszka Wesołowska
Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku
02.2016 | Piotr Czublun
Wdrażanie rozporządzeń
01.2016 | Piotr Czublun
Rekomendacja U komentarz
01.2014 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
Instytucje finansowe
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF
06.2015 | Piotr Czublun
Rzecznik Finansowy tuż, tuż
05.2015 | Piotr Czublun
RAPORT PRAWNY kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI
04.2015 | Piotr Czublun,Agnieszka Wesołowska
Równość płci a grupówki
11.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z bancassurance?
03.2012 | Piotr Czublun
Środki bezpieczeństwa
02.2012 | Piotr Czublun
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Zamówienia publiczne
Przetargi po nowemu - czy warto się spieszyć?
02.2019 | Piotr Trębicki,Joanna Hołowińska
Nadchodzi nowa ustawa PZP!
01.2019 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część II
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część I
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Co musisz wiedzieć o miniPortalu UZP?
10.2018 | Łukasz Krawczyk
Nie stracić przy grupówce
01.2010 | Piotr Trębicki
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: