MENU

‹ Publikacje

Instytucje finansowe
Spółki zapłacą nawet 1 mln zł za przekroczenie terminu
Legal Flash | 10.2019

W dniu 13 października 2019 r. w życie wchodzi kolejna część przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – m.in.  rozdział 6. dotyczący Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). 

Ustanowienie CRBR stanowi realizację wymogów zawartych w art. 30 ust. 3 dyrektywy AML. Jego zadaniem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, tj. osobie lub osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem, osobą albo osobami, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest realizowana transakcja okazjonalna.

Zgodnie z Ustawą, z dniem 13 października 2019 r. obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych i aktualizacji ich danych będą miały: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne (z wyłączeniem spółek publicznych). Podmioty te będą musiały zgłosić do CRBR swoje dane identyfikacyjne (tj. nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, nr KRS i NIP) oraz dane beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do ich reprezentowania (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją!


Interesują Cię najnowsze zmiany w prawie? Chcesz być na bieżąco? Dołącz do grona subskrybentów naszego LEGAL FLASH’A! Wypełnij formularz.

PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Zamówienia publiczne
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część II
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część I
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Co musisz wiedzieć o miniPortalu UZP?
10.2018 | Łukasz Krawczyk
Nie stracić przy grupówce
01.2010 | Piotr Trębicki
Instytucje finansowe
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF
06.2015 | Piotr Czublun
Rzecznik Finansowy tuż, tuż
05.2015 | Piotr Czublun
RAPORT PRAWNY kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI
04.2015 | Piotr Czublun,Agnieszka Wesołowska
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Wycenić bezcenne
04.2016 | Piotr Czublun
TSUE o VAT od likwidacji szkód
03.2016 | Agnieszka Wesołowska
Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku
02.2016 | Piotr Czublun
Wdrażanie rozporządzeń
01.2016 | Piotr Czublun
Rekomendacja U komentarz
01.2014 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: