MENU

‹ Publikacje

Prawo pracy
Pułapki systemu nagradzania pracowników
Rzeczpospolita | 08.2017

- Spółka planuje wprowadzić system nagradzania dla pracowników zatrudnionych w dziale sprzedaży, którzy pozyskują i ściśle współpracują z jej klientami. Założeniem systemu ma być uzyskanie przez spółkę udziału w przychodach uzyskanych od klientów zdobytych przez konkretnych pracowników w okresie po ustaniu stosunku pracy. System ma motywować pracowników do pozostania w zatrudnieniu w firmie, a także do pozostania klientów zdobytych i obsługiwanych przez konkretnych pracowników. Zarząd przyjął, że świadczenie pieniężne będzie miało charakter uznaniowy, tj. będzie stanowić nagrodę przysługującą  pracownikom pozostającym w zatrudnieniu przez co najmniej 5 lat. Świadczenie to będzie wypłacane transzami przez okres 2 lat, liczony od dnia zakończenia stosunku pracy. Jego wysokość w każdym roku ma być uzależniona od wartości aktywów netto klientów danego pracownika, który pozostałby w portfelu spółki. Wypłata świadczenia następowałaby po spełnieniu łącznie następujących warunków: zatrudnienie w firmie przez co najmniej 5 lat, pozostanie klientów oraz ich aktywów pozyskanych przez pracowników po zakończeniu zatrudnienia. Wcześniejsze (tj. przed upływem 5 lat) zakończenie pracy, czy też rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (nawet po upływie 5 lat), pozbawi pracowników prawa do nagrody.

I. Założenie pracodawcy:

Świadczenie przyznawane pracownikom na powyższych warunkach będzie nagrodą o uznaniowym charakterze.

Zagrożenia:

Stanowisko pracodawcy jest nieuzasadnione, a świadczenie – z uwagi na wskazane warunki – będzie miało charakter premii regulaminowej. Przesłanki uzyskania świadczenia przyjęte przez pracodawcę określają konkretne i obiektywne warunki, po spełnieniu których zatrudnieni nabywają prawa do świadczenia.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją!

 

 

PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze
Elementy dobrej umowy
12.2009 | Piotr Czublun
Dobra umowa na wdrożenie
09.2009 | Piotr Czublun
Ubezpieczenia
Wycenić bezcenne
04.2016 | Piotr Czublun
TSUE o VAT od likwidacji szkód
03.2016 | Agnieszka Wesołowska
Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku
02.2016 | Piotr Czublun
Wielka regulacja
08.2015 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
Instytucje finansowe
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF
06.2015 | Piotr Czublun
Rzecznik Finansowy tuż, tuż
05.2015 | Piotr Czublun
RAPORT PRAWNY kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI
04.2015 | Piotr Czublun,Agnieszka Wesołowska
Równość płci a grupówki
11.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z bancassurance?
03.2012 | Piotr Czublun
Środki bezpieczeństwa
02.2012 | Piotr Czublun
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Zamówienia publiczne
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część II
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część I
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Co musisz wiedzieć o miniPortalu UZP?
10.2018 | Łukasz Krawczyk
Nie stracić przy grupówce
01.2010 | Piotr Trębicki
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: