MENU

‹ Publikacje

Ubezpieczenia
Ubezpieczyciele będą obowiązani sprawdzać OC agentów
Legal Flash | 06.2017

Zgodnie z art. 22 ust. 6 projektu, zakład ubezpieczeń obowiązany jest ustalić, czy przedsiębiorca, z którym zamierza zawrzeć umowę agencyjną, nie zawarł uprzednio umowy agencyjnej z innym zakładem ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub czy nie został wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające jako wykonujący działalność agencyjną w imieniu lub na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W przypadku ustalenia, że występuje jedna z tych okoliczności, zawarcie umowy agencyjnej będzie mogło nastąpić, jeżeli przy jej zawieraniu przedsiębiorca tj. agent lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające okaże polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  lub dokument potwierdzający zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej (opcja dla agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające). W przypadku, w którym zawarcie takiej umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie jest ujawnione w rejestrze agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wniosek o wpis agenta do tego rejestru będzie musiał zawierać również wniosek o wpis danych dotyczących zawartej przez agenta umowy ubezpieczenia lub gwarancji.

Zachęcamy do lektury pełnej publikacji!

Więcej informacji na ten temat już 22 czerwca 2017 r. podczas szkolenia: „USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ NA FINISZU – tylko aspekty praktyczne”. Szczegóły pod linkiem.  Serdecznie zapraszamy!

PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Zamówienia publiczne
Przetargi po nowemu - czy warto się spieszyć?
02.2019 | Piotr Trębicki,Joanna Hołowińska
Nadchodzi nowa ustawa PZP!
01.2019 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz - część I
10.2018 | Piotr Trębicki,Łukasz Krawczyk
Co musisz wiedzieć o miniPortalu UZP?
10.2018 | Łukasz Krawczyk
Zasada proporcjonalności
07.2018 | Piotr Trębicki,Marta Pasztaleniec
Przeczekać, aż wszystko się ułoży
04.2018 | Piotr Trębicki,Magdalena Maksimiuk
Instytucje finansowe
Co dalej z bancassurance?
03.2012 | Piotr Czublun
Środki bezpieczeństwa
02.2012 | Piotr Czublun
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Rekomendacja U komentarz
01.2014 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: