MENU

‹ Publikacje

Zamówienia publiczne
Najważniejsze zmiany w projekcie zmian w ustawie PZP
Legal Flash | 04.2016

Warto zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany z perspektywy wykonawców przedstwione poniżej.

 1. Brak obowiązku składania odpisu z KRS, zaświadczeń z ZUS, Urzędu Skarbowego czy informacji z KRK (w początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów zalecamy jednak posiadanie „papierowych” wersji dokumentów).
 2. Obowiązek wykazania niekaralności obejmie również prokurentów.
 3. Pojawią się nowe przesłanki wykluczenia z postępowania (obligatoryjne i fakultatywne).
 4. Korzystając z zasobów podmiotu trzeciego, zamawiający zweryfikuje brak przesłanek do ich wykluczenia.
 5. W zależności od decyzji zamawiającego, obowiązek przedstawiania dokumentów będzie mógł dotyczyć wyłącznie „zwycięskiego” wykonawcy.
 6. Skrócenie terminów składania ofert w przetargach nieograniczonych o dużej wartości, w tym pojawi się nowy „super szybki” 15-dniowy tryb przetargu nieograniczonego. Oznacza to skrócenie terminów na zadawanie pytań do SIWZ.
 7. Istotna zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym przedłuży termin składania ofert o 15 dni, a nie o 22 dni jak obecnie.
 8. Cena jako jedyne kryterium oceny ofert – stosowane będzie jedynie wyjątkowo.
 9. Wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny będzie obowiązkowe jedynie, gdy wartość oferty będzie niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert.
 10. Aukcja elektroniczna będzie się odbywać już w przypadku złożenia dwóch ofert w przetargu.
 11. Określone zostaną przesłanki zmian umów zamówieniowych oraz wprowadzona zostanie możliwość rozwiązania umowy.
 12. Odwołanie w przetargach podprogowych możliwe będzie także na opis przedmiotu zamówienia i wybór oferty konkurenta.
 13. Zamawiający będzie mógł częściowo uwzględnić wnoszone odwołanie.


Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją, gdzie znajdą Państwo więcej szczegółowych informacji na temat wprowadzanych zmian. 


PEŁNA PUBLIKACJA [PDF]
Prawo nowych technologii i prawo gospodarcze
Elementy dobrej umowy
12.2009 | Piotr Czublun
Dobra umowa na wdrożenie
09.2009 | Piotr Czublun
Ubezpieczenia
Wycenić bezcenne
04.2016 | Piotr Czublun
TSUE o VAT od likwidacji szkód
03.2016 | Agnieszka Wesołowska
Art. 18 nowej ustawy a udział w zysku
02.2016 | Piotr Czublun
Wielka regulacja
08.2015 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC cd.
09.2013 | Piotr Czublun
Konsument w Wielkiej Brytanii
06.2013 | Piotr Czublun
Zawiłości ubezpieczeń OC
04.2013 | Piotr Czublun
Prawo: Rejestr klauzul a konstytucja
03.2013 | Piotr Czublun
Zakres pośrednictwa
02.2013 | Piotr Czublun
Bancassurance
01.2013 | Piotr Czublun
Rejestr klauzul a konstytucja
11.2012 | Piotr Czublun
Obowiązki a klauzule abuzywne
09.2012 | Piotr Czublun
Czy UOKiK działa legalnie?
07.2012 | Piotr Czublun
Captive dla szpitali
06.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z pośrednictwem?
05.2012 | Piotr Czublun
Szpitale szykują konkurencję PZU
04.2012 | Piotr Czublun
Nie włączaj suszarki w wannie
01.2012 | Piotr Czublun
Płeć a składki
12.2011 | Piotr Czublun
Likwidacja szkód i doręczenia
07.2011 | Piotr Czublun
Przeniesienie bazy
06.2011 | Piotr Czublun
Najważniejsza wartość
05.2011 | Piotr Czublun
Po co komu taki projekt?
04.2011 | Piotr Czublun
Nieuczciwe praktyki rynkowe
03.2011 | Piotr Czublun
(Nie)abuzywne
02.2011 | Piotr Czublun
Zawał serca
01.2011 | Piotr Czublun
Klauzule abuzywne cd.
12.2010 | Piotr Czublun
Nowe klauzule abuzywne
10.2010 | Piotr Czublun
Nowe zasady gry
09.2010 | Piotr Czublun
Outsourcing według dyrektywy
04.2010 | Piotr Czublun
Call centre: wymogi prawne
01.2010 | Piotr Czublun
Instytucje finansowe
Dalsze wzmacnianie uprawnień KNF
06.2015 | Piotr Czublun
Rzecznik Finansowy tuż, tuż
05.2015 | Piotr Czublun
RAPORT PRAWNY kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI
04.2015 | Piotr Czublun,Agnieszka Wesołowska
Równość płci a grupówki
11.2012 | Piotr Czublun
Co dalej z bancassurance?
03.2012 | Piotr Czublun
Środki bezpieczeństwa
02.2012 | Piotr Czublun
Nowy kredyt konsumencki
11.2010 | Piotr Czublun
Prawo pracy
Zamówienia publiczne
Nowe rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy PZP
09.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Nowelizacja nowej ustawy PZP!
07.2020 | Joanna Hołowińska,Katarzyna Wasilewska
Co musisz wiedzieć o miniPortalu UZP?
10.2018 | Łukasz Krawczyk
Zasada proporcjonalności
07.2018 | Piotr Trębicki,Marta Pasztaleniec
Nie stracić przy grupówce
01.2010 | Piotr Trębicki
X
Link do PDF zostanie wysłany na podany adres email po wypełnieniu formularza: